• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Zetduivel

Zetduivel: Wiskunde & Onderwijs nummer 172
Een kleine opmerking over de oorlogsopgaven in 172.

Bij constante 32 staat een typfoutje: er staat eens een index n – 1 bij t, daar waar dat n + 1 moet zijn, zoals trouwens in de tekst aangegeven.

Veel zoekplezier!


Zetduivel: Wiskunde & Onderwijs nummer 171
In de laatste Wiskunde & Onderwijs 171 is een kleine zetduivel geslopen: het gaat over de nieuwe zoekers op blz. 288 van nr. 171.

In de eerste regel moet de laatste exponent, een 2, vervangen worden door n.

Veel zoekplezier!


Zetduivel: Wiskunde & Onderwijs nummer 170
In de laatste Wiskunde & Onderwijs 170 is een kleine zetduivel geslopen: het gaat over de nieuwe zoeker (3) op blz. 192 van nr. 170.
Die zoeker luidt:

(3) Zij S een eindige verzameling van minstens 4 punten in het vlak zodat geen drie punten
collineair zijn, met eigenschap dat voor elke keuze van drie verschillende punten A,B,C?S
er een vierde punt D?S bestaat zodat ABCD een parallellogram is. Bewijs dat |S|=4.

Die 2 tekens “?” moeten natuurlijk telkens vervangen worden door het teken
“is element van”.

Veel zoekplezier!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.