Word freelance corrector wiskunde

Heb je ruimte om freelance correctiewerk voor het vak wiskunde te verrichten voor de Examencommissie secundair onderwijs? Ben je master wiskunde of heb je een vereist diploma voor de derde graad aso?

Zet je vakkennis en expertise in om kandidaten die een tweede kans grijpen om een diploma te behalen op een kwaliteitsvolle manier te beoordelen. Je doet het werk thuis en bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je beschikbaar bent om examens te corrigeren.
Meer info bij Veerle Uytterschaut veerle.uytterschaut@ond.vlaanderen.be

Meer info over onze werking vind je op
https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.