• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

W&O nummer 173

Inhoud van nummer 173 (januari – februari – maart, winter 2018) :

Overzicht van de artikels die verschijnen in nummer 173

1. D. Tant, Waarde lezer
2. A. Schoeters, Inleidend woordje TheMathConf 2017
3. R. Verhulst, De unieke ontstaansgeschiedenis van de wetenschappelijke
methode en haar baanbrekende wonderen (deel 2)
1. M. Roelens, Wanneer cilinders elkaar ontmoeten…
2. P. Levrie en R. Penne, MathsJam in Brussel
3. D. Tant, De uitdaging van Fermat aan Torricelli
4. K. P. Hart, Blind Dates
5. B. Windels, 58ste Internationale Wiskunde Olympiade 2017
6. A. Piens, Een beknopte Geschiedenis van de Wiskunde (Deel 5)
7. D. Deses, De zeef van Apollonius
8. I. Goffa, Uit de klas geklapt…
9. D. Tant, Noten
10. A. Waeterschoot en J. Laga, Zoekersrubriek
11. Verschenen: Deel 3 van de serie Wiskunde voor bachelor en master
12. L. Gheysens en D. Tant, SmartGames
13. Reclame
14. Inhoud Wiskunde & Onderwijs 43ste jaargang (2017)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.