Voorstelling (ontwerp)leerplannen wiskunde katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs stelde woensdag 14 november 2018 zijn leerplannen voor van de eerste graad secundair onderwijs.

De nieuwe leerplannen gaan in op 1 september 2019, maar topman Lieve Boeve van het katholiek onderwijs vraagt om de leerplannen gefaseerd te kunnen invoeren over een periode van twee à drie jaar zodat scholen de tijd krijgen om de leerplannen kwalitatief te implementeren. Concreet zou dit kunnen als de onderwijsinspectie in die inloopperiode onvolkomenheden gedoogt in plaats van te sanctioneren.

Het tweede leerjaar van het secundair onderwijs zal op 1 september 2019 nog gebruikmaken van de bestaande leerplannen, maar voor de tweedejaars van 2020-2021 worden de nieuwe leerplannen ingevoerd.

Je kan deze (ontwerp)leerplannen, meer in het bijzonder de leerplannen wiskunde voor de A-stroom en 1B raadplegen via volgende link.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.