• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Vlaamse sterrenkunde olympiade

Hoe deelnemen?

Op woensdag 31 januari 2018 gaat de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade van start.

Deze olympiade richt zich tot leerlingen van het secundair onderwijs (voornamelijk van de derde graad),
en wil hun interesse voor sterrenkunde en aanverwante wetenschappen aanwakkeren.

De opgaven van de Vlaamse Sterrenkunde Olympiade kunnen aangevraagd worden via de website:
www.sterrenkundeolympiade.be (bij ‘deelnemen’).

Webstrijdverloop

De wedstrijd bestaat uit het oplossen van een reeks vragen over sterrenkundige onderwerpen. Leerlingen
kunnen hun schoolse kennis over aardrijkskunde, fysica, chemie en wiskunde op een leuke manier toepassen
om zelf de werking van het heelal te ontdekken! In tegenstelling tot de meeste andere olympiades,
mogen de deelnemers de vragen op eigen tempo thuis oplossen, met gebruik van alle hulpmiddelen die
ze nuttig achten. Het is echter de bedoeling om zo uitgebreid mogelijk te werk te gaan: de uitwerking zelf is
even belangrijk als de oplossing. De deadline voor het insturen is 3 april 2018.

De beste vijf inzendingen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede ronde van de Vlaamse
Sterrenkunde Olympiade en strijden voor de hoofdprijzen. De tweede ronde gaat door op zaterdag 5 mei
2018. De finalisten dienen een sterrenkundig onderzoeksproject uit te werken (dat voldoet aan een aantal
richtlijnen die vooraf worden meegedeeld). Dit project zullen ze op de finaledag voorstellen aan de jury,
die daarna ook vragen zal stellen en uiteindelijk de winnaar zal bepalen.

De winnaar mag – naar keuze – gaan waarnemen met de Mercatortelescoop op La Palma (Canarische
Eilanden), inclusief reis en verblijf, of wordt de trotse eigenaar van een Celestron NexStar 8SE telescoop.
Maar daarnaast zijn er nog diverse andere waardevolle prijzen te winnen (telescopen, verrekijkers en
boekenpakketten), ook voor wie niet tot de finale kan doorstoten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.