Vierde editie

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL (Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars) alle wiskundeleraars uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.


Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

In bijlage vind je de tien opgaven en de richtlijnen voor een geldige deelname aan de vierde en laatste editie.
Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Wie minstens 5 van de 10 constanten correct bepaalt, komt in aanmerking voor een prijs.

De winnaars worden in februari door loting bepaald en persoonlijk verwittigd.

De vierde editie werd op 6 december 2017 afgesloten.

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

OPGAVEN en ANTWOORDEN

Opgaven_4de_editie.pdf

Oplossingen van de 4de editie met lijst de 52 winnaars.pdf

 

Reageren is niet mogelijk