Vertrouwen op innovatie alleen volstaat niet…(reactie prof. Dr. Hendrik Vos )

Antwoord van Prof. Dr. Hendrik Vos op de controversie naar aanleiding van de column in DS29/1 “Wiskunde en fysica redden de gletsers niet… (alleen)”

Aan de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars

Ik heb het stuk gelezen op uw website, en ik ben het er ongeveer helemaal mee eens. Ik realiseer me intussen ook wel dat de titel boven mijn column niet de allerbeste keuze was. Ik had daar wat zorgvuldiger in moeten zijn. Het punt dat ik wilde maken, was dat vertrouwen op innovatie alléén niet volstaat. Er is ook beleid nodig, bijvoorbeeld om die innovatie een kans te geven (wat o.m. betekent dat er moet geïnvesteerd worden in dit soort wetenschappelijk onderzoek).

Maar als de titel lastig valt bij wiskundeleraren, had ik die boodschap wellicht beter anders verwoord. Het was in elk geval nooit mijn bedoeling om me denigrerend uit te laten over wiskunde. Verre van. Ik besef heel goed het belang ervan, en de absolute noodzaak van goed opgeleide wiskundigen.

Zelf kom ik uit het VSO-onderwijs, dat maar een korte tijd bestond, ergens in de jaren tachtig. Het middelbaar onderwijs begon heel breed, maar het was ook mogelijk om later heel sterk te gaan specialiseren. Dat deed ik in wiskunde. Als ik het me goed herinner had ik in mijn laatste jaar middelbaar tien uur wiskunde per week, nog aangevuld met twee uur wetenschappelijk tekenen, wat ook heel wiskundig werd ingevuld. Ik heb dat enorm graag gedaan. We waren een klein klasje, en de meeste van mijn klasgenoten zijn er ook verder in gegaan. Mijn broer, bijvoorbeeld, is na het zesde middelbaar naar de KULeuven getrokken, waar hij burgerlijk ingenieur werd (en er later in doctoreerde, in Delft). Ikzelf koos voor een andere stad en een heel andere richting, maar de wiskunde is me altijd blijven fascineren. Ik hou de allerbeste herinneringen over aan de vele uren waarin ik me boog over bewijzen, vergelijkingen, matrices, integralen, enzovoort. Ik had ook geweldig sterke leerkrachten wiskunde, en dat hielp uiteraard ook.

Overigens is wiskundekennis bij ons, in de politieke wetenschappen, de beste voorspeller van slaagcijfers bij studenten. Studenten die het sterkste wiskundepalmares kunnen voorleggen, zijn haast onveranderlijk ook degene die het hoogst scoren in onze opleiding. Het vermogen om analytisch te denken, wat zo cruciaal is in de wiskunde, is op allerlei fronten ontzettend belangrijk. Het helpt bijvoorbeeld om grote hoeveelheden leerstof te verwerken, ook al hebben die op het eerste gezicht niets met de wiskunde te maken.

Dus het was op geen enkele manier mijn bedoeling om de wiskunde in een slecht daglicht te stellen. Integendeel. Als de gelegenheid zich eens voordoet, zal ik zeker niet aarzelen om net het belang van wiskunde sterk te benadrukken.

Groeten,

Hendrik Vos

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.