• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Tweede editie

WISKUNDE IS (EEN BEETJE) OORLOG

Onder dit motto nodigt de VVWL alle wiskundeleraren uit Vlaanderen en Nederland uit om deel te nemen aan een wiskundewedstrijd.

Deze competitie heeft op de eerste plaats als doel het probleemoplossend denken aan te moedigen.

De wedstrijd zal vier edities kennen (van 2014 tot 2018 – met een knipoogje naar de herdenking van Wereldoorlog I).

HET VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De tien opgaven van deze tweede editie (genummerd van 11 tot en met 20) en de schiftingsvraag zitten hier in bijlage.

Hoofdprijs: een grafisch rekentoestel TI-84 Plus Color, geschonken door Texas Instruments.

Tien winnaars ontvangen een boekje uit de Zebrareeks of de reeks Unimath, geschonken door uitgeverij die Keure (keuzelijst in bijlage – keuze aanduiden op het antwoordformulier a. u. b.).

De opgaven en het antwoordformulier verschijnen ook in het tijdschrift Wiskunde & Onderwijs nr. 164 (oktober 2015) en op de website van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars www.vvwl.be .

Het is de bedoeling bij elke opgave een constante te bepalen.

Het vinden van een bewijs voor elk van deze opgaven zien we eerder als een uitdaging voor de leraren en zeker ook voor de leerlingen.

Antwoordformulier uiterlijk tegen 6 december 2015 doormailen naar vvwl1418@gmail.com.

Idee en uitwerking: dr. Luc Gheysens en Daniël Tant.

Deelname aan deze wedstrijd is gratis.

OPGAVEN TWEEDE EDITIE

Opgaven tweede editie.pdf

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.