Try-out GeoGebra op centrale examens

In tegenstelling tot Vlaanderen worden in het Nederlandse voortgezette onderwijs centrale examens georganiseerd.

Hierbij wordt al jarenlang gebruik gemaakt van het grafisch rekentoestel.

Het CvTE is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van de grafische rekenmachine op het centraal examen op de langere termijn geen haalbare kaart meer is. Er moet dus naar een alternatief gezocht worden.
Om dit nader te onderzoeken heeft het CvTE het initiatief genomen een werkgroep ‘ICT bij het CE wiskunde havo/vwo’ in te stellen, die de toekomst van ICT bij deze centrale examens wiskunde heeft onderzocht.

Het college voor toetsen en examens heeft aan een werkgroep de opdracht gegeven om na te gaan in hoeverre GeoGebra een volwaardig alternatief kan zijn bij het digitaal afnemen van deze centrale examens voor wiskunde.

De opdracht aan de werkgroep is hier te lezen.

Het eindrapport van de werkgroep is hier te lezen.

In een eerstvolgende fase wordt er een try-out opgestart. Het doel van de try-out is om na te gaan of het gebruik van GeoGebra binnen Facet als vervanging van de GR bij het centrale eindexamen wiskunde een geschikte en werkbare optie is in de ogen van kandidaten, examinatoren en scholen.
Wordt vervolgd…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.