• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

T³ Symposium 2018

Wat hebben wiskunde, STEM, coding & making met mekaar gemeen?
Algoritmisch denken, logisch redeneren, problem solving, programmeren, ….!
En hoe kan een grafische rekenmachine helpen om dit aan te pakken en met mekaar te verbinden in de
wiskundeles?

Tijdens dit T³-symposium ontdekt u welke meerwaarde technologie kan bieden in de wiskundeles.
Van de klassiekers tot hoe hedendaagse onderwerpen geïntroduceerd worden om leerlingen vaardigheden bij te brengen en hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Van het algoritmiseren en/of programmeren van een wiskundig concept tot het toepassen van wiskunde voor het maken en coderen van digitale systemen.

Datum: 6 oktober 2018 van 8.45 – 16 uur
Locatie: Crowne Plaza, Ginestestraat 3 Brussel

Op de website www.t3vlaanderen.be kunt u zich online aanmelden en uitgebreide informatie vinden over de workshops.

Flyer T³-Symposium 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.