• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Studiedag wiskundeonderwijs voor lerarenopleiders

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseert VELOV de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 14-jarigen voor Vlaamse onderzoekers, beleidsmakers, opleiders, pedagogische begeleiders, en andere geïnteresseerde professionals. Zoals het geval was bij de voorbije edities, willen we die dag de dialoog tussen onderzoek en inspirerende onderwijspraktijken centraal stellen. Daarom hebben we opnieuw gekozen voor een combinatie van paperpresentaties en rondetafelgesprekken, en krijgen de Vlaamse educatieve uitgeverijen de kans om hun nieuwste wiskundematerialen voor het onderwijs aan 3- tot 14-jarigen aan jullie voor te stellen tijdens de lunchpauze. We ronden de dag af met een panelgesprek in interactie met alle aanwezigen over de nieuwe leerplannen voor het wiskundeonderwijs. Wij kijken alvast uit naar een nieuwe dialoogrijke en inspirerende studie- en ontmoetingsdag over het wiskundeonderwijs aan 3- tot 14-jarigen.
Locatie: Campus T Leuven

Meer info over het programma via deze link.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.