Start ontwikkelcommissies eindtermen 2de en 3de graad

Half november gingen 8 ontwikkelcommissies van start die zich buigen over de eindtermen basisvorming voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs. De commissies bestaan uit leerkrachten, vertegenwoordigers van het GO! en de onderwijskoepels en experten. De afdeling Kwalificaties en Curriculum begeleidt de ontwikkelcommissies en bereidt ze inhoudelijk voor.
De studierichtingen van de gemoderniseerde 2de en 3de graad van het secundair onderwijs die respectievelijk van start gaan in september 2021 en september 2023, zullen niet alleen anders gestructureerd worden (domeinen en finaliteiten), maar ook inhoudelijk een vernieuwd curriculum hebben. Voor elk van de zestien sleutelcompetenties uit het kaderdecreet onderwijsdoelen worden eindtermen voor de 2de en 3degraad geformuleerd. De eindtermen worden gestructureerd volgens dezelfde bouwstenen als deze voor de eindtermen van de 1ste graad. Op die manier bewaken we maximaal de verticale en horizontale samenhang in het curriculum.

Voor de 3de graad van het secundair onderwijs moeten voor de doorstroom- en dubbele finaliteit naast eindtermen ook specifieke eindtermen geformuleerd worden in functie van een goede doorstroom naar het hoger onderwijs. Het concept voor de specifieke eindtermen wordt momenteel volop uitgewerkt. De ontwikkelcommissies voor de specifieke eindtermen zullen in 2019 samengesteld en opgestart worden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.