• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

PWN vakantiecursus 2018 met als thema cryptografie

Wiskunde in je broekzak: cryptografie in het dagelijks leven.

Welke wiskunde zit er in je broekzak? Daar vind je wellicht je portemonnee met pasjes, en je mobiele telefoon: daar zit best wel de nodige wiskunde in.
Maar heb je die echt “in je broekzak”?
Het thema van de PWN Vakantiecursus 2018 is Cryptografie: de wiskunde van het beveiligen van gegevens door middel van versleuteling en authenticatie.

De vakantiecursus zal dit jaar, meer dan de laatste jaren, een echt cursus-karakter hebben, allereerst door een toegespitster thema. Maar ook door de opzet: in een aantal lessen door dezelfde docent zal de basistheorie behandeld worden, waarna enkele wat meer specifieke onderwerpen diepgaander behandeld gaan worden door andere sprekers.

Die basis bestaat uit: symmetrische cryptografie, cryptanalyse (het ‘kraken’ van cryptografische systemen), asymmetrische cryptografie (met name RSA en crypto gebaseerd op Elliptische Krommen) en de achterliggende getaltheorie, en het gebruik ervan in de praktijk, met name het beveiligen van gegevens op het Internet (TLS / https, certificaten). Ook wordt een inleiding gegeven op hashfuncties. Tijdens de lessen zal er ruimte zijn voor het zelf oefenen met de stof.

Voor de specifiekere onderwerpen zal in ieder geval de wiskunde achter Blockchains (Bitcoin) aan de orde komen, en hoe privacy met behulp van cryptografie op een smartcard gestalte kan krijgen (denk aan: hoe kun je op een volledig controleerbare manier aantonen dat je 18+ bent zonder je geboortedatum, of je naam en adres, te hoeven afgeven).
Andere mogelijke onderwerpen zijn de gevolgen van quantum-computing voor cryptografie, of een meer historisch gerichte voordracht.

De cursus wordt op de volgende data gehouden:

  • Eindhoven: vrijdag 24/8 en zaterdag 25/8, TU/e
  • Amsterdam: vrijdag 31/8 en zaterdag 1/9, CWI

De cursus is voor wiskundeleraars van elk niveau toegankelijk, evenals voor studenten van lerarenopleidingen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een syllabus met teksten van de voordrachten. Het cursusgeld bedraagt €95. Voor studenten van lerarenopleidingen is het cursusgeld slechts €35. Voor gepensioneerden geldt een speciaal tarief van €50. Bij de cursus is inbegrepen een warme maaltijd op vrijdag en een lunch op zaterdag.

Aanmelden is mogelijk via www.platformwiskunde.nl/vakantiecursus

Voor vragen kunt u mailen naar: vakantiecursus@platformwiskunde.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.