• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

  Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

  Noteer alvast in jouw agenda!

  Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

  VVWL-jaarvergadering

Presentaties sprekers infonamiddag

Download presentaties VVWL-infonamiddag eindtermen

Om wiskundeleraars te ondersteunen bij de invoering van de eindtermen wiskunde in de eerste graad
kunnen de presentaties van de infonamiddag hieronder worden gedownload.

Ideaal materiaal om te bespreken op een vakvergadering wiskunde.

 1. Algemeen kader & Proces– Hannelore Baeyens (Vlaamse Overheid)
 2. Het referentiekader wiskunde & de bouwstenen– Lotte Milbou (Vlaamse Overheid
 3. De nieuwe eindtermen wiskunde 1egraad – Johan Deprez (KU Leuven) & Filip Moons (VVWL)
 4. Het wiskunde-leerplan van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Filip Cools (KathOndVla)
 5. De gezamenlijke leerplannen van het openbaar onderwijs & de realisatie ervan binnen het OVSG– Luk Segers (OVSG)
 6. GO! Formule voor didactische cahiers wiskunde– Wendy Luyckx  (GO!)
 7. Wiskunde in het hervormd secundair onderwijs in het Provinciaal Onderwijs– Wim Broos (POV)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.