• VVWL jaarvergadering op 16 februari 2019 te Gent

    Het VVWL-bestuur heet alle geïnteresseerde wiskundeleraars van harte welkom op de jaarvergadering/studiedag

    Bekijk hier het volledige programma

    Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

    Inschrijvingsformulier

Persbericht VVWL “Eindtermen wiskunde zijn (r)evolutionair…”

De Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars zegt klaar en duidelijk: “met de nieuwe eindtermen gaat het niveau voor wiskunde omhoog”.

Ze willen dat de polemiek rond de eindtermen stopt. Zowel vanuit de OESO, als bij meerderheidspartijen Open VLD en N-VA klinken ongeruste stemmen over de nieuwe eindtermen, er wordt gevreesd dat het niveau op Vlaamse scholen zal dalen. ”

In de nieuwe eindtermen zijn zaken opgenomen als abstract denken en statistiek. Dat is revolutionair”, zegt wiskundeleraar Filip Moons.

De eindtermen bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het einde van elk schooljaar, en die eindtermen worden binnenkort hervormd. Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) uitte gisteren zijn ongerustheid over die eindtermen: “De lat wordt erg laag gelegd”, klonk het. Van Damme kreeg bijval van Open VLD en N-VA.

“Voor wiskunde is dat in ieder geval niet juist”, zegt Filip Moons. Hij geeft zelf wiskundeles in het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken en is bestuurslid bij de Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars, een organisatie die een vijfhonderdtal leerkrachten wiskunde samenbrengt.

“Er zijn enkele nieuwe dingen in de eindtermen opgenomen”, aldus Moons. “Zoals statistiek, probleemoplossend denken en zelfs abstract denken. Als je dit vergelijkt met het buitenland zijn de eindtermen revolutionair.”

“Als we praten over wiskunde, kunnen we dus zeggen: de eindtermen gaan wel degelijk naar omhoog.”

Er zijn ook bij wiskunde bepaalde zaken uit de eindtermen verdwenen. “Zoals heel precieze figuren tekenen met een passer. Daar dient tegenwoordig een computer voor, dat is niet meer van deze tijd. De zaken die ervoor in de plaats gekomen zijn, zijn veel nuttiger.”

Lees het volledige artikel op de website van vrtnws

Noteer nu alvast in uw agenda!

Woensdag 19 september 2018

VVWL bijeenkomst met verduidelijking van de vernieuwde eindtermen voor wiskunde (STEM)

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.