De huilende loods

In EOS-magazine werd door Dirk Huylebrouck (Professor Pi) een artikel geschreven met als titel “De huilende hal” De drooghal van firma Arbor in Herselt droogt bomen met natuurlijke luchtstromen. De Vlaamse vestiging van de plant- en boom­kwekerij Arbor wou het architecturaal én ecologisch aanpakken: het zou haar bomen niet laten drogen via ronkende ventilatoren maar geheel ecologisch, door lucht te…

Lees meer…

Gemiddeld loon Belgen

Een realistisch voorbeeld om het verschil tussen de begrippen gemiddelde en mediaan in de statistiek uit te leggen.In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer  € 3489 . Dit bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 64% van de  werknemers een lager loon ontvangen. Het mediaanloon bedraagt  € 3053 . Dit betekent dat…

Lees meer…

Openlesdagen UHasselt

De Universiteit Hasselt organiseert in de herfstvakantie openlesdagen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Zo kunnen leerlingen op 29, 30 en 31 oktober de openlesdagen architectuur, interieurarchitectuur, wiskunde en bedrijfseconomische wetenschappen volgen. Samen met de bachelorstudenten volg je een dag het hoorcollege en indien gewenst de zelfstudieopdracht en het responsiecollege. De eerstvolgende openlesdag voor wiskunde heeft plaats op…

Lees meer…

Uitgeverijen gaan aan de slag met de vernieuwde eindtermen wiskunde

Op de VVWL-infonamiddag rond de eindtermen waren ook een aantal auteurs van wiskundemethoden aanwezig om kennis te maken met de vernieuwingen. In een volgende fase worden de leerplannen herschreven en kunnen uitgeverijen hun wiskundemethoden afstemmen op de vernieuwde eindtermen. Op de website van Die Keure vind je een verslag en impressies van een aantal auteurs over de geplande vernieuwingen. Meer…

Lees meer…

De creatieve wiskunde achter de gemeenteraadsverkiezingen… (artikel van Filip Moons)

Altijd al benieuwd geweest naar de wiskundige methoden die gebruikt worden bij de zetelverdeling bij de gemeenteraadsverkiezingen? Blijkbaar zijn er in België twee  methoden in omloop die toch wel opvallende verschillen geven bij de zetelverdeling.Je kan je de vraag stellen of de gehanteerde methode de meest eerlijke verdeling oplevert. Filip Moons van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars zocht het voor…

Lees meer…

Viering tienjarig bestaan Wetenschapscafé Antwerpen

Maandag 15 oktober 19:30 uur Wetenschappelijk experiment: zwermgedrag – organisatie zonder leiding!? I.s.m. Studium Generale van Universiteit Antwerpen. Experiment rond zwermgedrag – videobijdrage van Jean Paul Van Bendegem – lezing door Winnie Daamen – debat o.l.v. Paul Wouters en Walter Weyns. Zwermgedrag is bij sommige diersoorten ingeburgerd. Denk bijvoorbeeld aan de schitterende balletten die spreeuwen opvoeren… zonder choreograaf! Hoe krijgen ze…

Lees meer…

Een avondje wiskunde

Zin in een avondje wetenschap?  Kom dan op dinsdag, woensdag of donderdag naar de Universiteit van Vlaanderen. Om 19.30 gaan de deuren open, de opnames zelf starten stipt om 20.00 uur. Vijf fantastische sprekers laten je telkens van 15 minuten wetenschap genieten. Achteraf kan je aan de toog niet enkel een pintje drinken, maar ook al je vragen afvuren op de…

Lees meer…

Succesvolle VVWL-infonamiddag eindtermen wiskunde

Op 19 september 2018 verzamelden zowat 400 wiskundeleraars aan de UAntwerpen voor een uitermate geslaagde infonamiddag van de VVWL met als thema “De vernieuwde eindtermen wiskunde in de eerste graad” Alle presentaties van de sprekers, een volledige video-opname en links naar het overzicht van de eindtermen zijn beschikbaar als download via deze website. Via deze website en het tijdschrift Wiskunde…

Lees meer…

Peilingstoets voor wiskunde in B-stroom

Dit schooljaar vindt op 16 mei 2019 een peiling voor de ontwikkelingsdoelen wiskunde in de eerste graad van het secundair onderwijs B-stroom plaats. Leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs uit een 110-tal scholen leggen een schriftelijke toets wiskunde af. (maximaal twee keer één lesuur met een pauze). De scholen die zijn uitgekozen voor de steekproef ontvangen eind september 2018…

Lees meer…

Het muffinprobleem van Alan Frank

Op een koude woensdag in maart van dit jaar bezocht Alan Frank een voordracht van wiskundige William Gasarch op het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Frank, werkzaam als software-ontwikkelaar en liefhebber van wiskunderaadsels, had een doos muffins meegebracht om uit te delen. Daar had hij een reden voor, want Frank is de bedenker van het zogeheten muffinprobleem, het onderwerp van…

Lees meer…