• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Overzicht eindtermen eerste graad

De eindtermen voor wiskunde in de eerste graad

De concrete nieuwe eindtermen van de wiskundige competentie van de 1e graad A-stroom, B-stroom en de eindtermen basisgeletterdheid wiskunde zoals ze nu voorgelegd zullen worden voor goedkeuring door het Vlaams Parlement, zijn te raadplegen via https://www.onderwijsdoelen.be/secundair-onderwijs.

Doorklikken naar ‘nieuwe eindtermen 1e graad.’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.