• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

Overzicht eindtermen eerste graad

De eindtermen voor wiskunde in de eerste graad

De concrete nieuwe eindtermen van de wiskundige competentie van de 1e graad A-stroom, B-stroom en de eindtermen basisgeletterdheid wiskunde zoals ze nu voorgelegd zullen worden voor goedkeuring door het Vlaams Parlement, zijn te raadplegen via https://www.onderwijsdoelen.be/secundair-onderwijs.

Doorklikken naar ‘nieuwe eindtermen 1e graad.’

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.