Mathematisch congres Nederland

Op 23  en 24 april heeft het Nederlands Mathematisch Congres weer plaats in Veldhoven.

Op woensdag 24 april is er ’s middags een speciaal programma voor docenten.

Jeanine Daems spreekt over kegelsneden.
Ze worden bekeken als doorsnedes van een kegel, als conflictlijn, maar ze worden ook gevouwen en derdegraads vergelijkingen worden ermee opgelost.

De commissie  onderwijs van Platform Wiskunde Nederland presenteert haar werk om tot een beroepstandaard voor docenten wiskunde te komen en haar pogingen om de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs in beeld te brengen.

Tot slot presenteren leerlingen drie geselecteerde profielwerkstukken en kiest het publiek wie er in aanmerking komt voor de Pythagoras Profielwerkstukprijs.

Meer informatie vindt u op de NMC2019-website, hier kunt u zich ook aanmelden

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.