Lancering campagne M+V+X

Ondanks inspanningen op het gebied van work-life balance en selectieprocedures, is het merendeel van de professoren anno 2019 nog steeds man. Wetenschappelijke literatuur toont aan dat dit o.a. het gevolg is van onbewuste vooroordelen (implicit bias) en de uitingen ervan. Met deze website wil de Jonge Academie academici en studenten bewust maken van het bestaan van deze onbewuste vooroordelen en de invloed ervan op de (academische) carrière.

Een nieuw gendercharter

De Jonge Academie en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) engageren zich om samen het genderactieplan voor de Vlaamse universiteiten uit 2013 te actualiseren en te vertalen naar concrete actiepunten in de hoop gendergelijkheid onder het academisch personeel in een stroomversnelling te brengen. Een gezamenlijke taskforce van Jonge Academie en VLIR bereidt dit charter voor en toetst het af met de universiteiten, met het oog om tegen juni een hernieuwd charter ter ondertekening voor te leggen.

Publieksevent

Om de campagne inhoudelijk te besluiten, werken we aan een publieksevent eind juni of begin juli. Meer informatie volgt later!

Maja #6

Het jaarlijkse Magazine van de Jonge Academie (Maja) is aan zijn zesde editie toe in 2019. De redactie werkt aan een themanummer gender in academia. Het zal verspreid worden begin academiejaar 2019-2020.

Campagnebeelden op posters, postkaarten en infoschermen

Tien gezichten en hun slogans richten de aandacht van studenten en academici op het genderthema. In alle universiteiten zijn deze campagnebeelden verspreid — zowel op posters als op de universitaire infoschermen. Daarnaast verspreiden we ook een postkaart met een cartoon en een samenvatting van de toolbox op de achterkant.

Lees ook het artikel op de website van vrtnws via deze link

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.