Ijkingsproeven anno 1917

Het is een nieuwe trend om aan zoveel mogelijk toekomstige studenten,
allerlei toelatingsvoorwaarden en verplichte ijkingstoetsen op te leggen.

Blijkbaar is er niets nieuws onder de zon.

Ook in het oorlogsjaar 1917 was er voor toekomstige studenten van de “Hoogere- Land en Tuinbouwschool”
een toegangsexamen. Dit lezen wij in een krantenartikel van “De Vooruit” van 12 augustus 1917.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

A. Het toegangsexamen, voorzien bij i artikel 1 A litt. d) loopt over de volgende vakken ;

1. De Nederlandsche taal en. naar keus van den kandidaat, twee der volgende talen : Duitsch, Engelsch, Fransch; 1

2. De hoofdbegrippen der rekenstelsel-, meetkunde, de rechtlijnige driehoeksmeting; ,

3. de algemeene aardrijkskunde;

4. De hoofdbegrippen der natuurkunde;

5. De algemeene en vaderlandsche geschiedenis

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Link naar origineel krantenartikel op de website  hetarchief.be

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.