ICT monitor 2018

Op 22 oktober 2018 werden de resultaten van een grootschalig onderzoek i.v.m. het ICT-gebruik in het Vlaamse onderwijs voorgesteld tijdens de MICTIVO 2018 studiedag te Brussel.

Voortbouwend op de theoretische inzichten en empirische bevindingen van de eerdere afnames van de monitor in 2008 en 2012, werd het MICTIVO-instrument in 2017 verder ontwikkeld en gevalideerd.

Er gebeurde een derde grootschalige en representatieve meting in de basiseducatie en het gewoon en buitengewoon lager- en secundair onderwijs aan de hand van een websurvey.

De resultanten werden gerapporteerd op systeemniveau. Een vergelijkende analyse werd aangeleverd op basis van de resultaten van 2008, 2012 en 2018.

Het lijvige eindrapport kan je downloaden via deze link

De opvallendste resultaten kan je nalezen op de website van Klasse via deze link “Hoe digitaal is jouw klaslokaal?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.