“Het Van der Blij” effect

Emeritus-hoogleraar in de Wiskunde en oud-rector Frederik (Fred) van der Blij (1923) van de Universiteit Utrecht is op 27 januari 2018 overleden. Van der Blij was niet alleen een begaafd wiskundige, maar ook een zeer bevlogen docent.

Brede interesse

Van der Blij had een brede interesse en publiceerde onder meer op het gebied van variëteiten, getaltheorie, kwadratische vormen, geschiedenis van de wiskunde, wiskunde-didactiek en de wisselwerking tussen kunst en wiskunde. Hij was ook medeoprichter en eerste voorzitter van de Stichting Ars et Mathesis ter bevordering van de belangstelling voor kunst geïnspireerd door wiskunde.

Van der Blij-effect

Voor studenten werd het Van der Blij-effect een begrip. Aan het einde van zijn colleges gaf hij een zo heldere samenvatting dat ze meenden het helemaal te begrijpen. Thuis merkten ze echter dat ze toch zelf nog aan de slag moesten om de stof écht te doorgronden.

Ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag , publiceerde het Nieuw Archief voor Wiskunde in 2004 een uitgebreid en lezenswaardig interview met Van der Blij over zijn leven, werk en zijn visie op wiskunde.

Het_Van_der_Blij_effect.pdf

Een aantal thema’s die hierin besproken worden zijn nog steeds brandend actueel!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.