• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

    Noteer alvast in jouw agenda!

    Zaterdag 16 februari 2019 te Gent

    VVWL-jaarvergadering

Goedkeuring kaderdecreet eindtermen

Het kaderdecreet over de eindtermen in het onderwijs werd op 17-01-2018 goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

In eindtermen of ontwikkelingsdoelen legt de overheid vast wat jongeren minimaal moeten kennen en kunnen, van het kleuteronderwijs tot het einde van het secundair onderwijs. Wat hebben ze minimaal nodig om een volwaardige rol te spelen in de samenleving? Om zich persoonlijk te ontwikkelen? Om gemakkelijk een job te vinden?  De huidige eindtermen dateren van 20 jaar geleden, toen smartphones, digitalisering of burn-outs geen deel uitmaakten van de leefwereld van jongeren.

Daarmee zijn er nog geen nieuwe eindtermen, die zullen nu concreet worden uitgewerkt door ontwikkelingscommissies.

De Vlaamse vereniging van wiskundeleraren wordt vertegenwoordigd in de commissie “Eindtermen wiskunde” door het bestuurslid Filip Moons.

De VVWL zal regelmatig verslag uitbrengen van de ontwikkelingen en vorderingen in dit eindtermendebat.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.