Goedkeuring vernieuwde eindtermen eerste graad

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 13 juli 2018 de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd.

De vernieuwde eindtermen waarover nu een inhoudelijk akkoord bereikt is  gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De eindtermen bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen. De huidige eindtermen waren 20 jaar oud, en niet meer aangepast aan bepaalde evoluties in de maatschappij. Ze moesten ook duidelijker en coherenter worden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten eindtermen hebben: eindtermen “basisgeletterdheid” die voor elke jongere moeten gehaald worden en andere eindtermen die niet individueel moeten gehaald worden, maar waar het op algemeen niveau wenselijk is dat we ze halen.”

Nieuw zijn bijvoorbeeld eindtermen rond STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Daarin wordt ook de nadruk gelegd op het verband tussen de theoretische kennis en concrete toepassingen en beroepen.

De VVWL zal u de komende maanden regelmatig informeren omtrent deze vernieuwde eindtermen, met bijzondere aandacht voor de vernieuwde eindtermen wiskunde…

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.