• VVWL jaarvergadering op 16 februari 2019 te Gent

    Het VVWL-bestuur heet alle geïnteresseerde wiskundeleraars van harte welkom op de jaarvergadering/studiedag

    Bekijk hier het volledige programma

    Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

    Inschrijvingsformulier

Gemiddeld loon Belgen

Een realistisch voorbeeld om het verschil tussen de begrippen gemiddelde en mediaan in de statistiek uit te leggen.In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer  € 3489 . Dit bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 64% van de  werknemers een lager loon ontvangen.

Het mediaanloon bedraagt  € 3053 . Dit betekent dat 50% van de werknemers maximaal € 3053  verdient, terwijl de andere helft een hoger salaris krijgt. De 10% werknemers die het meest verdienen, ontvangen van hun werkgever minstens € 5381  per maand.

Meer data en info op de website van StatBel via deze link

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.