• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

Biowiskundedagen aan de UGent

Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan de Biowiskundedagen door op dinsdag 5 februari en donderdag 7 februari 2019 en wij verwelkomen hierop leergierige leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met een brede interesse samen met hun leerkrachten.

In de ochtend zullen de leerlingen en leerkrachten gedurende eerst ingewijd worden tot de wondere1wereld van de wiskundige modellen, waarna een gastspreker uit de industrie of onderzoekswereld op basis van zijn/haar ervaring zal illustreren hoe wiskundige modellen binnen zijn/haar branche gebruikt worden. Zo zijn er tot dit schooljaar gastsprekers geweest van de VMM, Procter & Gamble, Aquafin, het Waterbouwkundig Laboratorium, de Watergroep, DeltaRes en het ILVO.

Na de lunch kunnen de leerlingen onder de begeleiding in de pc-zalen zelf aan de slag met twee wiskundige modellen die ’s ochtends tijdens de plenaire sessie op interactieve wijze werden opgesteld. Dit schooljaar zullen we aandacht besteden aan ziekteverspreidings- en prooi-populatiemodellen.

meer info en inschrijven via de website

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.