• VVWL jaarvergadering op 16 februari 2019 te Gent

    Het VVWL-bestuur heet alle geïnteresseerde wiskundeleraars van harte welkom op de jaarvergadering/studiedag

    Bekijk hier het volledige programma

    Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

    Inschrijvingsformulier

Succesvolle VVWL-infonamiddag eindtermen wiskunde

Op 19 september 2018 verzamelden zowat 400 wiskundeleraars aan de UAntwerpen voor een uitermate geslaagde infonamiddag van de VVWL met als thema “De vernieuwde eindtermen wiskunde in de eerste graad” Alle presentaties van de sprekers, een volledige video-opname en links naar het overzicht van de eindtermen zijn beschikbaar als download via deze website. Via deze website en het tijdschrift Wiskunde…

Lees meer…

Peilingstoets voor wiskunde in B-stroom

Dit schooljaar vindt op 16 mei 2019 een peiling voor de ontwikkelingsdoelen wiskunde in de eerste graad van het secundair onderwijs B-stroom plaats. Leerlingen van het tweede jaar secundair onderwijs uit een 110-tal scholen leggen een schriftelijke toets wiskunde af. (maximaal twee keer één lesuur met een pauze). De scholen die zijn uitgekozen voor de steekproef ontvangen eind september 2018…

Lees meer…

Het muffinprobleem van Alan Frank

Op een koude woensdag in maart van dit jaar bezocht Alan Frank een voordracht van wiskundige William Gasarch op het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Frank, werkzaam als software-ontwikkelaar en liefhebber van wiskunderaadsels, had een doos muffins meegebracht om uit te delen. Daar had hij een reden voor, want Frank is de bedenker van het zogeheten muffinprobleem, het onderwerp van…

Lees meer…

Onderzoek naar wiskundetalent bij kleuters

Uit Vlaamse peilingen blijkt dat jongens het op het einde van de lagere school systematisch beter doen voor wiskunde dan meisjes. Onderzoekers van de KULeuven gingen na of jongens misschien van nature meer aanleg hebben voor wiskunde. Maar dat blijkt niet het geval. Een team van professor Bert De Smedt onderwierp  400 vier-en vijfjarige kleuters aan verschillende wiskundige testen, gaande…

Lees meer…

Word freelance corrector wiskunde

Heb je ruimte om freelance correctiewerk voor het vak wiskunde te verrichten voor de Examencommissie secundair onderwijs? Ben je master wiskunde of heb je een vereist diploma voor de derde graad aso? Zet je vakkennis en expertise in om kandidaten die een tweede kans grijpen om een diploma te behalen op een kwaliteitsvolle manier te beoordelen. Je doet het werk…

Lees meer…

Biowiskundedagen aan de UGent

Tijdens het schooljaar 2018-2019 gaan de Biowiskundedagen door op dinsdag 5 februari en donderdag 7 februari 2019 en wij verwelkomen hierop leergierige leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs met een brede interesse samen met hun leerkrachten. In de ochtend zullen de leerlingen en leerkrachten gedurende eerst ingewijd worden tot de wondere1wereld van de wiskundige modellen, waarna een…

Lees meer…

Wetenschapscafé Antwerpen bestaat 10 jaar

        In het kader van dit tienjarig jubileum organiseert het Wetenschapscafé-Antwerpen een columnwedstrijd. Daarbij mag eenieder een column (cursiefje, stukje, opstelletje) insturen, waarin de auteur zijn/haar inspiratie haalt uit wetenschap in het algemeen of meer specifiek resultaten van wetenschappelijk onderzoek of analyses en het gebruik daarvan. Meer info op de website Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd…

Lees meer…

Raadsel van brekende spaghetti opgelost.

MIT-wiskundigen lossen oud spaghetti-raadsel op en breken stokje spaghetti in tweeën Het is zo goed als onmogelijk om een droog stokje spaghetti in slechts twee delen te breken door de beide uiteinden naar elkaar toe te bewegen. De spaghetti zal bijna altijd in drie stukken of meer breken. Wiskundigen van MIT hebben nu ontdekt dat spaghetti toch in tweeën zal…

Lees meer…

Peter Scholze winnaar Fieldsmedaille 2018

Veertig is een beladen leeftijd voor wiskundigen. De algemene opvatting luidt dat wiskundigen hun beste ideeën vóór hun veertigste hebben. De Fieldsmedaille – samen met de Abelprijs de hoogste onderscheiding in de wiskunde – wordt alleen toegekend aan wiskundigen onder deze leeftijd. De medailles worden eens in de vier jaar aan meestal vier wiskundigen uitgereikt. Op 1 augustus werden in…

Lees meer…