• VVWL jaarvergadering op 16 februari 2019 te Gent

    Het VVWL-bestuur heet alle geïnteresseerde wiskundeleraars van harte welkom op de jaarvergadering/studiedag

    Bekijk hier het volledige programma

    Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

    Inschrijvingsformulier

GeoGebra Global Gathering

In 2019 zal er op 23 en 24 juli opnieuw een internationale GeoGebra bijeenkomst plaatsvinden in het Oostenrijkse Linz, de thuisbasis van de ontwikkelaars van GeoGebra. Net zoals bij de vorige edities zullen deelnemers kunnen kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen van GeoGebra. Deze Global Gathering brengt ook heel wat vertegenwoordigers uit de verschillende regionale GeoGebra instituten samen. De Vlaamse inbreng…

Lees meer…

Allegorie van de meetkunde

Op het schilderij “Allegorie van de geometry”  Laurent de la Hyre 1649 Olieverf op doek worden heel wat eigenschappen uit de meetkunde geïllustreerd. Dit was ook Wietek Van Zeil opgevallen bij haar bezoek aan het Legion of Honor Museum in San Francisco. Bij nader inzien zal je de stelling van Pythagoras, de postulaten van Euclides, een passer en lineaal opmerken.…

Lees meer…

ICT monitor 2018

Op 22 oktober 2018 werden de resultaten van een grootschalig onderzoek i.v.m. het ICT-gebruik in het Vlaamse onderwijs voorgesteld tijdens de MICTIVO 2018 studiedag te Brussel. Voortbouwend op de theoretische inzichten en empirische bevindingen van de eerdere afnames van de monitor in 2008 en 2012, werd het MICTIVO-instrument in 2017 verder ontwikkeld en gevalideerd. Er gebeurde een derde grootschalige en…

Lees meer…

De huilende loods

In EOS-magazine werd door Dirk Huylebrouck (Professor Pi) een artikel geschreven met als titel “De huilende hal” De drooghal van firma Arbor in Herselt droogt bomen met natuurlijke luchtstromen. De Vlaamse vestiging van de plant- en boom­kwekerij Arbor wou het architecturaal én ecologisch aanpakken: het zou haar bomen niet laten drogen via ronkende ventilatoren maar geheel ecologisch, door lucht te…

Lees meer…

Gemiddeld loon Belgen

Een realistisch voorbeeld om het verschil tussen de begrippen gemiddelde en mediaan in de statistiek uit te leggen.In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer  € 3489 . Dit bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 64% van de  werknemers een lager loon ontvangen. Het mediaanloon bedraagt  € 3053 . Dit betekent dat…

Lees meer…

Openlesdagen UHasselt

De Universiteit Hasselt organiseert in de herfstvakantie openlesdagen voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. Zo kunnen leerlingen op 29, 30 en 31 oktober de openlesdagen architectuur, interieurarchitectuur, wiskunde en bedrijfseconomische wetenschappen volgen. Samen met de bachelorstudenten volg je een dag het hoorcollege en indien gewenst de zelfstudieopdracht en het responsiecollege. De eerstvolgende openlesdag voor wiskunde heeft plaats op…

Lees meer…

Uitgeverijen gaan aan de slag met de vernieuwde eindtermen wiskunde

Op de VVWL-infonamiddag rond de eindtermen waren ook een aantal auteurs van wiskundemethoden aanwezig om kennis te maken met de vernieuwingen. In een volgende fase worden de leerplannen herschreven en kunnen uitgeverijen hun wiskundemethoden afstemmen op de vernieuwde eindtermen. Op de website van Die Keure vind je een verslag en impressies van een aantal auteurs over de geplande vernieuwingen. Meer…

Lees meer…

De creatieve wiskunde achter de gemeenteraadsverkiezingen… (artikel van Filip Moons)

Altijd al benieuwd geweest naar de wiskundige methoden die gebruikt worden bij de zetelverdeling bij de gemeenteraadsverkiezingen? Blijkbaar zijn er in België twee  methoden in omloop die toch wel opvallende verschillen geven bij de zetelverdeling.Je kan je de vraag stellen of de gehanteerde methode de meest eerlijke verdeling oplevert. Filip Moons van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars zocht het voor…

Lees meer…

Viering tienjarig bestaan Wetenschapscafé Antwerpen

Maandag 15 oktober 19:30 uur Wetenschappelijk experiment: zwermgedrag – organisatie zonder leiding!? I.s.m. Studium Generale van Universiteit Antwerpen. Experiment rond zwermgedrag – videobijdrage van Jean Paul Van Bendegem – lezing door Winnie Daamen – debat o.l.v. Paul Wouters en Walter Weyns. Zwermgedrag is bij sommige diersoorten ingeburgerd. Denk bijvoorbeeld aan de schitterende balletten die spreeuwen opvoeren… zonder choreograaf! Hoe krijgen ze…

Lees meer…

Een avondje wiskunde

Zin in een avondje wetenschap?  Kom dan op dinsdag, woensdag of donderdag naar de Universiteit van Vlaanderen. Om 19.30 gaan de deuren open, de opnames zelf starten stipt om 20.00 uur. Vijf fantastische sprekers laten je telkens van 15 minuten wetenschap genieten. Achteraf kan je aan de toog niet enkel een pintje drinken, maar ook al je vragen afvuren op de…

Lees meer…