• VVWL jaarvergadering op 16 februari 2019 te Gent

    Het VVWL-bestuur heet alle geïnteresseerde wiskundeleraars van harte welkom op de jaarvergadering/studiedag

    Bekijk hier het volledige programma

    Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen één exemplaar van W&O ter kennismaking.

    Inschrijvingsformulier

Inspiratiedag STEM 2019

Zaterdagvoormiddag 19 januari 2019, UHasselt Diepenbeek Inspiratie voor de eerste graad: Nieuwe eindtermen STEM eerste graad en onderlinge linken Computationeel denken: nieuw in eerste graad: te realiseren via scratch inspiratie door scholen: moordonderzoek, ballenwerper, escaperoom Inspiratie voor de bovenbouw: Kruisbestuiving tussen wiskunde en biologie (matrices en DNA, epidemieën) of economie (regel van Bayes en Netflix) Inspiratie door scholen: kunstmatige intelligentie,…

Lees meer…

Leerplatform USolvit

Gratis oefenen voor het toelatingsexamen arts en tandarts met het USolvit leerplatform Vlaams minister van Onderwijs Crevits heeft er voor gekozen om aan alle leerlingen die inschrijven voor het toelatingsexamen arts of tandarts, meteen ook een persoonlijke toegang te geven tot het leerplatform USolv-it. Dat zal een nieuwe en specifiek voor leerlingen ontworpen oefenomgeving zijn. De essentie is betere oefenscenario’s…

Lees meer…

“Wiskunde” een pleidooi voor de kunst van het denken

Het vak wiskunde staat reeds enige tijd in de beklaagdenbank. En dat is onterecht’, schrijven Rudi Penne en Paul Levrie (beiden UAntwerpen) in een opiniestuk voor Knack. De argumenten die ten laste van de wiskunde worden gelegd zijn ondertussen mainstream geworden. Wiskundeleraars zullen regelmatig te maken hebben met onderstaande uitspraken. Wiskunde is te abstract en staat eigenlijk te ver van…

Lees meer…

Waarom krijg je niet altijd wat je wil?

Als iemand vijf pizza’s bestelt voor vijf  mensen, kan het gebeuren dat je niet de pizza krijgt dat je het lekkerst vindt. Het lukt ook niet altijd om je kinderen in te schrijven in de school die je verkiest. En lang niet iedereen is tevreden met zijn/haar Tinder-match. De wiskunde – in de verpersoonlijking van Rudi Penne en Paul Levrie…

Lees meer…

Wiskunde voor bollebozen

Voor heel wat leerlingen is wiskunde een uitdaging. Zowel in de laatste jaren van het basisonderwijs als in het secundair onderwijs kijken zij uit naar verdieping en uitbreiding. De onderwerpen moeten betrekking hebben op relevante actuele toepassingen van wiskunde die dagelijks gebruikt worden en mogen slechts een minimum aan voorkennis vragen. De voorbeelden van extra leerstof zijn talrijk. Ze kan…

Lees meer…

Gemeenschapsonderwijs heeft nieuwe leerplannen klaar

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad leggen vast wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. De onderwijsverstrekkers maken op basis daarvan de leerplannen waar de leerkrachten mee aan de slag moeten. Ook het Gemeenschapsonderwijs heeft zijn nieuwe leerplannen voorgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat elke leerling aan het einde van de eerste graad secundair onderwijs de eindtermen behaalt. Opvallend…

Lees meer…

Extremumproblemen met GeoGebra

Op zaterdag 17 november 2018 namen ruim 200 wiskundeleraars deel aan de dag van de wiskunde in Kortrijk. Ook de VVWL was present met een promostand waarop heel wat deelnemers kennis maakten met het vernieuwde wiskundetijdschrift “Wiskunde en Onderwijs”. Er was een ruim aanbod van interessante werkwinkels voor wiskundeleraars. De syllabus van de werkwinkel “Extremumproblemen met GeoGebra” kun jij als…

Lees meer…

Voorstelling (ontwerp)leerplannen wiskunde katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs stelde woensdag 14 november 2018 zijn leerplannen voor van de eerste graad secundair onderwijs. De nieuwe leerplannen gaan in op 1 september 2019, maar topman Lieve Boeve van het katholiek onderwijs vraagt om de leerplannen gefaseerd te kunnen invoeren over een periode van twee à drie jaar zodat scholen de tijd krijgen om de leerplannen kwalitatief te…

Lees meer…

Verdwijnt de wiskundedocent in Nederland?

De Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse zustervereniging NVVW. Dit weekend werd mijn aandacht getrokken door een artikel over het nijpende tekort aan wiskundeleraars in Nederland. Bij het lezen van dit artikel kunnen een aantal parallellen met het Vlaamse wiskundeonderwijs worden getrokken… Op woens­dag 7 novem­ber 2018 publi­ceerde de Nederlandse Onder­wijs­raad het advies “Ruim baan voor…

Lees meer…

Frans Van Schooten jr en Rembrandt

Twee late portretten van Rembrandt, van wie tot nu toe niet bekend was om wie het ging, blijken de Leidse hoogleraar wiskunde Frans van Schooten jr. (1615-1660) en zijn vrouw Margrieta Wijnants te zijn. Wiskundige Johan Zwakenberg slaagde erin om de identiteit van de geportretteerden vast te stellen door ze te vergelijken met een hoogleraarsportret dat in het Leidse Academiegebouw…

Lees meer…