• Nog geen lid van de Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars?

    Meld je voor 15 december 2018 aan als nieuw VVWL-lid via dit formulier. Voor slechts € 25 ontvang je dan in 2019, vier nummers van het vaktijdschrift Wiskunde & Onderwijs. Bovendien geniet je van kortingen op evenementen die door de  VVWL worden georganiseerd.

Gemeenschapsonderwijs heeft nieuwe leerplannen klaar

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad leggen vast wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. De onderwijsverstrekkers maken op basis daarvan de leerplannen waar de leerkrachten mee aan de slag moeten. Ook het Gemeenschapsonderwijs heeft zijn nieuwe leerplannen voorgesteld. Die moeten ervoor zorgen dat elke leerling aan het einde van de eerste graad secundair onderwijs de eindtermen behaalt. Opvallend…

Lees meer…

Extremumproblemen met GeoGebra

Op zaterdag 17 november 2018 namen ruim 200 wiskundeleraars deel aan de dag van de wiskunde in Kortrijk. Ook de VVWL was present met een promostand waarop heel wat deelnemers kennis maakten met het vernieuwde wiskundetijdschrift “Wiskunde en Onderwijs”. Er was een ruim aanbod van interessante werkwinkels voor wiskundeleraars. De syllabus van de werkwinkel “Extremumproblemen met GeoGebra” kun jij als…

Lees meer…

Voorstelling (ontwerp)leerplannen wiskunde katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs stelde woensdag 14 november 2018 zijn leerplannen voor van de eerste graad secundair onderwijs. De nieuwe leerplannen gaan in op 1 september 2019, maar topman Lieve Boeve van het katholiek onderwijs vraagt om de leerplannen gefaseerd te kunnen invoeren over een periode van twee à drie jaar zodat scholen de tijd krijgen om de leerplannen kwalitatief te…

Lees meer…

Verdwijnt de wiskundedocent in Nederland?

De Vlaamse Vereniging van Wiskundeleraars onderhoudt nauwe contacten met de Nederlandse zustervereniging NVVW. Dit weekend werd mijn aandacht getrokken door een artikel over het nijpende tekort aan wiskundeleraars in Nederland. Bij het lezen van dit artikel kunnen een aantal parallellen met het Vlaamse wiskundeonderwijs worden getrokken… Op woens­dag 7 novem­ber 2018 publi­ceerde de Nederlandse Onder­wijs­raad het advies “Ruim baan voor…

Lees meer…

Frans Van Schooten jr en Rembrandt

Twee late portretten van Rembrandt, van wie tot nu toe niet bekend was om wie het ging, blijken de Leidse hoogleraar wiskunde Frans van Schooten jr. (1615-1660) en zijn vrouw Margrieta Wijnants te zijn. Wiskundige Johan Zwakenberg slaagde erin om de identiteit van de geportretteerden vast te stellen door ze te vergelijken met een hoogleraarsportret dat in het Leidse Academiegebouw…

Lees meer…

GeoGebra Global Gathering

In 2019 zal er op 23 en 24 juli opnieuw een internationale GeoGebra bijeenkomst plaatsvinden in het Oostenrijkse Linz, de thuisbasis van de ontwikkelaars van GeoGebra. Net zoals bij de vorige edities zullen deelnemers kunnen kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen van GeoGebra. Deze Global Gathering brengt ook heel wat vertegenwoordigers uit de verschillende regionale GeoGebra instituten samen. De Vlaamse inbreng…

Lees meer…

Allegorie van de meetkunde

Op het schilderij “Allegorie van de geometry”  Laurent de la Hyre 1649 Olieverf op doek worden heel wat eigenschappen uit de meetkunde geïllustreerd. Dit was ook Wietek Van Zeil opgevallen bij haar bezoek aan het Legion of Honor Museum in San Francisco. Bij nader inzien zal je de stelling van Pythagoras, de postulaten van Euclides, een passer en lineaal opmerken.…

Lees meer…

ICT monitor 2018

Op 22 oktober 2018 werden de resultaten van een grootschalig onderzoek i.v.m. het ICT-gebruik in het Vlaamse onderwijs voorgesteld tijdens de MICTIVO 2018 studiedag te Brussel. Voortbouwend op de theoretische inzichten en empirische bevindingen van de eerdere afnames van de monitor in 2008 en 2012, werd het MICTIVO-instrument in 2017 verder ontwikkeld en gevalideerd. Er gebeurde een derde grootschalige en…

Lees meer…

De huilende loods

In EOS-magazine werd door Dirk Huylebrouck (Professor Pi) een artikel geschreven met als titel “De huilende hal” De drooghal van firma Arbor in Herselt droogt bomen met natuurlijke luchtstromen. De Vlaamse vestiging van de plant- en boom­kwekerij Arbor wou het architecturaal én ecologisch aanpakken: het zou haar bomen niet laten drogen via ronkende ventilatoren maar geheel ecologisch, door lucht te…

Lees meer…

Gemiddeld loon Belgen

Een realistisch voorbeeld om het verschil tussen de begrippen gemiddelde en mediaan in de statistiek uit te leggen.In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds tewerkgestelde werknemer  € 3489 . Dit bedrag geeft echter een vertekend beeld van de werkelijke loonspreiding, aangezien 64% van de  werknemers een lager loon ontvangen. Het mediaanloon bedraagt  € 3053 . Dit betekent dat…

Lees meer…